Vores pædagogiske grundlag

Glade, trygge, rummelige børn. Sunde og aktive børn. Skoleparate børn med viden, kunnen, og selvtilliden i orden. Det er vores mål.

Dalgårdens opgave er at opfylde de mål, som er sat af dagtilbudslovens §7:

  1. Dalgården skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i et børneperspektiv.

  2. Dalgården skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og understøtte det enkelte barns trivsel, læring, udvikling og dannelse samt bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst.

  3. Børn i Dalgården skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring.

  4. Dalgården skal give børn medbestemmelse, medansvar og forståelse for og oplevelse med demokrati. Dalgården skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund.

  5. Dalgården skal i samarbejde med forældrene sikre børn en god overgang fra hjem til institution. Dalgården skal endvidere i samarbejde med forældre og skole sikre børn en god sammenhængende overgang mellem afdelingerne og fra Dalgården til fritidstilbud og skole ved at udvikle og understøtte deres grundlæggende kompetencer og lysten til at lære.

Du kan læse meget mere om mål og metoder i Den Styrkede Læreplan, og om den måde, Dalgården udmønter disse (links i højre side). Vi er også forpligtet overfor Gentoftes vision og fokusområder (link i højre side).

Under fanen Leg og Læring kan du desuden bladre i nogle af vores mange traditioner, projekter, faciliteter og aktiviteter. Her kan du få et indtryk af, hvordan det er at være barn i Dalgården.
 

Den Styrkede Læreplan

Her kan du læse om den nationale læreplan for dagtilbud, som er vores overordnede pædagogiske ramme.

Dalgårdens pædagogiske læreplan

Læs her, hvordan Dalgården omsætter Den Styrkede Læreplan til praksis

Dit Barns Læring - et fælles ansvar

Læs vores hæfte! Få gode fif til, hvordan du støtter dit barns læring i børnehaven og de første skoleår.