Kompetencecenter

Alle børn er særlige, men nogle børn møder flere udfordringer på deres vej end de fleste. Dem er der plads til i Dalgården.

Dalgården er et af Gentofte Kommunes kompetencecentre.

Når et barn ikke trives i samspillet med andre, giver det anledning til mange bekymringer og frustrationer, især hos forældrene. I Dalgården står man ikke alene med disse følelser. Dalgården har en lang tradition for at inkludere børn med forskellige udfordringer - og deres familier. Vi ser barnets trivsel som vores fælles anliggende, og det er vores mål at både børn og forældre føler sig trygge og i gode hænder.

Når et barn får plads i vores kompetencecenter, starter et tæt samarbejde med familien. Vores personale har efteruddannelse og kurser i mange af de problemstillinger, som familien står med. Desuden får både personale og forældre tilbudt supervision af fx psykolog, talehørekonsulent og andre faggrupper.

De børn, som har en plads i kompetencecenteret, har en "primær pædagog", som har særligt ansvar for at følge barnets udvikling og samarbejde med familien. Vi lægger handleplaner for børnene hvert kvartal, så vi hele tiden har overblik over barnets udvikling, behov og potentialer.

Den pædagogiske tilgang til børnene tager udgangspunkt i Social Inklusion. Det betyder, at alle børn har en naturlig ret til at være en del af det store fællesskab. Der er fokus på barnets styrkesider og potentialer, og på hele børnegruppens rummelighed. Alle skal have nogen at lege med, og alle skal kunne lære noget af de aktiviteter, vi sætter i gang.

Det betyder, at det ikke kun er børnene med de særlige udfordringer, der har gavn af vores pædagogik - det har også alle de andre børn, som lærer tolerance, medfølelse og solidaritet.

Mere om social inklusion

Hvis du vil vide mere om social inklusion i Dalgården, kan du læse her.

Gentofte Kommunes kompetencecentre

Læs her om institutionerne i Gentofte Kommune, der har kompetencecenter.