For tidligt født

I Dalgården tager vi os kærligt af dit for tidligt fødte barn - og af dig.

Et for tidligt født barn har ofte nogle særlige behov. Barnet kan fx være mere sart overfor sanseindtryk, barnet kan være småtspisende, eller dele af barnets udvikling kan være forsinket.

Når barnet starter i vuggestuen, har familien allerede en lang og ofte barsk historie bag sig. Tillid og tryghed er alfa og omega – det gælder selvfølgelig for alle forældre, men det kan være sværere at give ansvaret fra sig, når man har oplevet angsten for at miste.

Derfor indleder vi altid samarbejdet med et for-besøg, som sundhedsplejersken deltager i. Her kan I i ro og mag fortælle historien om graviditet, fødsel og barnets udvikling, og samtidig spørge ind til alt det, I bekymrer jer om i forbindelse med institutionsstart.

I samarbejde med jer, sundhedsplejerske og evt. andre fagpersoner, søger vi løbende at afdække barnets behov og finde løsninger, der kan lade sig gøre indenfor institutionens rammer og ressourcer. Det kan fx være ekstra motorisk træning, særligt tilberedt kost, dagbog over måltiderne m.v.

I løbet af barnets institutionstid vil vi lægge særlig vægt på at sikre barnet en fleksibel og hensynsfuld overgang, når han/hun skifter afdeling, og når det bliver tid at starte i skole. I alle afdelinger vil der være opmærksomhed på barnets særlige behov for støtte, afskærmning og stimulation.