Velkommen!

I Dalgården får dit barn en tryg plads i fællesskabet.

Børnehuset Dalgården er en selvejende, integreret institution. Vi har cirka 135 børn fordelt på 4 vuggestuegrupper og 4 børnehavegrupper i 3 huse.

Dalgården er kompetencecenter, hvilket betyder, at en håndfuld af vores pladser er reserveret til børn, som har særlige udfordringer i deres liv. Det kan være børn, der har brug for ekstra hjælp til deres følelsesmæssige og sociale udvikling, eller det kan være børn, der er sårbare på grund af familiens situation.

Endvidere er vi ”præmaturinstitution”, hvilket betyder, at vi har særlig viden om for tidlige fødte børns behov, og vi samarbejder tæt med kommunens særlige præmatur-sundhedsplejersker

Brug menuen for at læse mere om vores pædagogik, og om kompetencecenterets arbejde.

Hvis dit barn har fået plads i Dalgården, kan du finde en masse praktisk information under fanen "Start i Dalgården".

Lukkedage

Dalgården holder lukket fra 24.12.-1.1. (begge dage inklusiv), dagen efter Kristi Himmelfart samt Grundlovsdag, og 1.fredag i oktober.