Samarbejdsmøder

Tid til at snakke sammen er vigtigt for samarbejdet.

KiB

Vi bruger Gentofte Kommunes børneprofiler, ”Kvalitet i Børnehøjde”, i daglig tale KiB. Profilen består af et ”spindelvæv”, som viser barnets aktuelle trivsel og læring. En gang årligt får I tilsendt et link til at udfylde jeres del af skemaet, og efterfølgende tilbyder vi jer en lille samtale om jeres barns udvikling og behov.

Overgang til skole

I forbindelse med den sidste KiB, som laves på Anemonestuen, vil den tilbudte samtale især dreje sig om skoleparathed og hvad det evt. vil være godt at fokusere på i perioden op til skolestart. Vi udarbejder også et lille beskrivelse af barnet, som skolepædagogerne kan læse og få et indtryk af jeres barns styrker og behov.

Ad hoc

Er der nogle særlige forhold omkring jeres barn, som vi skal vide inden I starter, kan vi mødes til et formøde, evt. med deltagelse af sundhedsplejersken. Det gælder fx præmature børn og børn med kroniske sygdomme.

Efter start i institutionen/afdelingen kan der være behov for en indkøringssamtale, især hvis vi ikke får snakket så meget i hverdagen. Der kan også opstå behov for at følge op på tidligere samtaler, eller der kan ske noget i jeres barns liv, enten her eller hjemme hos jer, som vi skal tale om. Vi kan når som helst aftale tid til et møde – det er vigtigt at have ro til at snakke om tingene, og måske være uden for barnets hørevidde imens.

Bemærk, at samarbejdsmøder altid planlægges i institutionens åbningstid - fortrinsvis om morgenen eller først på eftermiddagen.