Vores pædagogik

Glade, trygge, rummelige børn. Sunde og aktive børn. Skoleparate børn med viden, kunnen, og selvtilliden i orden. Det er vores mål.

Tryghed, leg og læring - Børn forandrer verden

Den nationale læreplan danner rammerne om vores pædagogiske arbejde, og ud fra den lægger vi vores konkrete planer for hverdag og aktiviteter. Som dagtilbud i Gentofte kommune arbejder vi desuden for den fælles vision. Vi har hele tiden den pædagogiske udvikling i fokus - gennem efteruddannelse af personalet, samarbejde med andre faggrupper, inspiration udefra og afprøvning af nye ideer. Samtidig har vi et værdigrundlag, som er grundstenen i både rutiner og nytænkning.

Omsorg og tryghed

Når et lille barn skal tilbringe mange timer væk fra sine forældre hver dag, er det afgørende, at både barn og forældre føler sig trygge. Vi lægger derfor stor vægt på at indrette os efter børnenes behov, og at lægge op til et godt samarbejde med forældrene.

Kost og bevægelse

For de 0-2-årige serverer vi sund og lækker mad. Råvarerne er i vid udstrækning økologiske, og der tages hensyn til religiøse spisevaner. Når børnene fylder 3, medbringer de selv madpakke hjemmefra, men ind i mellem arrangere vi fælles måltider. I hele institutionen har vi skåret stort set al sukker væk, og der spises kun slik og kage ved særlige lejligheder.

Motorik og motion er en fast bestanddel af hverdagen. Vi har gode legepladser og bruger dem flittigt, vi tager på ture til andre legepladser og i skoven, og vi laver motorikøvelser, danser, spiller bold, skøjter og meget mere med børnene.

Aldersopdeling

I Dalgården har vi aldersopdelte afdelinger. Det betyder, at børnene fra start til slut følges med deres jævnaldrende kammerater, og hele tiden møder aldersrelevant omsorg og stimulation. De yngste børn starter i Spirehuset, hvor de bliver trygge ved institutionslivet og får de første erfaringer med fællesskab og læringsaktiviteter. Næste trin er Drivhuset, hvor der er flere aktiviteter og længere ture. Når børnene er færdige med at sove til middag og klar til større udfordringer, flytter de til Væksthuset, hvor de bliver indtil skolestart.

For yderligere at kunne tilbyde relevante oplevelser og udfordringer, opdeler vi i alle afdelinger børnene i grupper, som følger alder, udvikling og behov.

Læring, selvstændighed og selvhjulpenhed

Lige fra børnene selv kan trække deres sokker af, støtter vi børnenes selvhjulpenhed og oplevelse af at "kunne selv". Gennem hverdagens kontakt, aktiviteter, projekter og indretning sætter vi rammerne for, at børnene kan suge til sig af mange former for erfaring, viden og kunnen. Børnene møder en bred vifte af læringsområder - fx motorik, kreativitet, tal og bogstaver, engelsk, natur, sprog, kunst og kultur. Hvert barn møder udfordringer og legemuligheder, der passer til hans/hendes niveau. Gennem det nære samspil med voksne og jævnaldrende får barnet en fornemmelse af sig selv, sine styrker og sine behov.

Social inklusion

I Dalgården arbejder vi ud fra princippet om Social Inklusion. Det betyder, at vi anerkender ethvert barns ret til at deltage i fællesskabet, uanset hvilke udfordringer barnet har i sit liv og sin udvikling. Læs mere i menuen under "Kompetencecenter".

For at sikre denne ret har vi som mål, at både voksne og børn er rummelige overfor hinanden. Vi skaber fokus på børnenes ressourcer, lærer børnene tålmodighed og omsorg overfor hinanden, og bidrager til børnenes selvværd og robusthed.

Traditioner

I Dalgården fejrer vi selvfølgelig årets højtider (fastelavn, påske, jul) med hyggelige og kreative aktiviteter. Vi har også bondegårdstur og koloni for forskellige aldersgrupper, og en sommerfest for hele familien.

Samtidig kan vi lide at afprøve nye aktiviteter og måder at gøre tingene på – det gør, at vi hele tiden holder pædagogikken frisk, så børnene får aktuelle og relevante oplevelser, sammen med voksne der udstråler engagement og arbejdsglæde.

Værdigrundlag

Læs her, hvilke værdier der ligger bag vores praksis

Tryghed, leg og læring

Gentoftes vision for 0-6-årsområdet

Den Styrkede Læreplan

Her kan du læse om den nationale læreplan for dagtilbud, som er vores overordnede pædagogiske ramme.

<br>

<br>

Dalgårdens pædagogiske læreplan

Læs her, hvordan Dalgården omsætter Den Styrkede Læreplan til praksis

Play and Learn

Læs her, hvordan vi arbejder med engelsk i Væksthuset

Dit Barns Læring - et fælles ansvar

Læs vores hæfte! Få gode fif til, hvordan du støtter dit barns læring i børnehaven og de første skoleår.