Seminariestuderende

En del seminariestuderende kommer til Dalgården i specialpraktik, og dette vil altid være i Væksthuset (ren børnehaveafdeling). Men uanset hvilket fokus, din praktik har, så giver Dalgården dig både mulighed for at arbejde med generel pædagogik, og at sætte dig ind i, hvordan social inklusion kan udføres i praksis. Du vil kunne tilegne dig færdigheder og strategier i arbejdet med børn, der har udfordringer på det sociale og følelsesmæssige område, og du vil møde nogle af de dilemmaer og kompromiser, som arbejdet også indebærer. Du vil være en del af hele den brede, almindelige børnehavehverdag, og herigennem opleve, hvordan de enkelte børns behov balancerer i forhold til flertallets behov, og du vil få mulighed for at tilrettelægge aktiviteter og forløb med dette for øje.

Vi har også nogle forventninger til dig. Vi forventer at du har læst hjemmesiden og sat dig ind i vores værdigrundlag og pædagogiske ståsted. At du følger husets rytme og dagligdag, herunder også det praktiske arbejde. At du er nysgerrig og reflekterende i forhold til vores pædagogiske praksis. At du indgår aktivt og bidrager med dine egne kompetencer. At du deltager i alle personalets aktiviteter, herunder aftenmøder og evt. koloni. At du er en åben, fleksibel og imødekommende medarbejder i din praktik.